IT - FR - EN - DE - US - RU - PL UA
Auto-parzenie drewna
Auto-parzenie drewna

Parzenie drewna jest procesem, który polega na poddawaniu świeżego wilgotnego drewna działaniu nasyconej pary. W komorze, w której ułożone jest drewno podnosi się temperaturę do około 100°C, w ten sposób otrzymuje się naturalne przebarwienie niektórych gatunków drewna ( n.p. buka, czereśni, orzecha i wielu gatunków tropikalnych).
Komora suszarni próżniowej WDE-Maspell to absolutnie szczelna komora adiabatyczna. Jest ona idealnym środowiskiem do uzyskania pary nasyconej we wszystkich temperaturach od 60 ° C do 100 ° C poprzez odpowiednie zarządzanie próżnią i temperaturą, bez potrzeby wprowadzania do komory parowej wytworzonej na zewnątrz, ale przy użyciu tej samej pary wytwarzanej przez wodę ekstrahowaną z drewna. To powoduje proces samoparzenia, który łączy w sobie doskonałe wyniki estetyczne z niskim kosztem eksploatacji i wspaniałą elastycznością operacyjną.