IT - FR - EN - DE - US - RU - PL UA
FUNKCJONOWANIE
FUNKCJONOWANIE

Podczas suszenia drewna można zaobserwować dwa zjawiska

A - Przemieszczenie wody z części centralnej na powierzchnię drewna

B - Parowanie wody z powierzchni drewna

W związku z tym, że przemieszczenie wody A jest zjawiskiem znacznie wolniejszym niż parowanie B, należy wykorzystać prawa fizyki dla zwiększenia przemieszczenia wody w celu skrócenia czasu suszenia.
Legge 1
Legge 1
Przemieszczenie wody zwiększa się ze wzrostem temperatury drewna.
Legge 2
Legge 2
Przemieszczenie wody zwiększa się przy zmniejszeniu ciśnienia.
Legge 3
Legge 3
Czym mniejsze ciśnienie, tym niższa temperatura wrzenia wody.
Dla skrócenia czasu suszenia i gwarancji doskonałej jakości suszonego drewna, próżniowa technologia suszenia wykorzystuje wszystkie wyżej wymienione prawa fizyki.