IT - FR - EN - DE - US - RU - PL UA
HISTORIA

WDE MASPELL SRL

Tel: +39 0744 800672
 Fax: + 39 0744 807056 

Od początku XX-go wieku dokonano wielu prób próżniowego suszenia drewna, ale mimo wszystkich badań nie udawało się opracować przemasłowej technologii.

W roku 1962 Inżynier Vincenzo Pagnozzi rozpoczął badania nad próżniowam suszeniem drewna, które zakończył w 1965 roku złożeniem związanego z metodą patentu. Na podstawie tego wynalazku zostala założona firma, która rozwija się produkując maszyny i opracowywując nowe technologie. W ciągu pierwszych dziesięcioleci działalności firma patentuje 89 rozwiązań technologicznych.

W roku 1972 zaczyna pracę w firmie Ernesto Pagnozzi, jej obecny właściciel, który ukończył inżynierię elektroniczną na Politechnice w Turynie. Obronił pracę dyplomową natemat matematycznego modelu próżniowego suszenia drewna

W roku 1975 firma uczestniczy w targach w Hanowerze (Niemcy). Rezultatem targów jest wyjście firmy na rynki światowe. Przejawia się to udzieleniem licencji na produkcję maszyn w Japonii oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W ten spośób zaczyna się organizować sieć handlowa, obejmująca wszystkie kontynenty..

Właśnie w tym kontekście dystrybucji międzynarodowej w 1990 r. powstała we Francji firma MA.FRA (MASPELL FRANCE), kierowana przez inż. Michel Jacquier. W roku 1994 dzięki otwarciu nowej firmy W.D.E. (Wood Drying Engineering), produkcja ulega znacznemu przyspieszeniu. Optymalizowane są procesy produkcyjne, standardy konstrukcyjne suszarni próżniowych podnoszone są do najwyższych poziomów jakości.
W roku 1997 ten model biznesowy łączy się z historią suszenia próżniowego drewna pod nazwą WDE-MASPELL, wiodącej firmy w sektorze z ponad 5000 klientów na całym świecie. Od roku 2000 sieć produkcji i dystrybucji firmy WDE Maspell na chińskim rynku opiera się na współpracy z G.M.I. TIMBER DRYING EQUIPMENT MANUFACTURING LIMITED (www.sesione.cn), firmie kierowanej przez Pana Raymond Yuen.
W roku 2002, zgodnie z potrzebami rynku, powstała firma WDE MASPELL BRASIL, całkowicie brazylijska firma prowadzona przez pana Arnaldo Swalkin.
Opracowany przez Panów Pagnozzi system suszenia próżniowego przyciągnął światowe zainteresowanie uniwersytetów i instytutów badawczych, zajmujących się drewnem, które przeprowadziły testy i zakupiły maszyny w celu weryfikacji efektywności tej metody.
 
W szczególności należy wspomnieć o:
Włochy
Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto del Legno di S. Michele all’Adige
Francja
FCBA ; Critt Bois de Rodez ; Université de Bordeaux; ESB (Ecole Supérieure du Bois); Lycée du bois de Mouchard.
Niemcy
Hamburg Universität; Rosenheim Schule
 
Szwajcaria
Szwajcaria: Berna, Holz Institute
 
Chorwacja
Sarajevo Universitate

 
Bulgaria
Drvo Institut
 
Wenezuela
LABONAC (Laboratorio Nacional de productos forestale)